Farah Notash

پیش بسوی جهانی سوسیالیستی

از خط الراس اوکراین

 

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست    قدرت زنان     وین 14/04/2022

 

انتخاب های تحمیلی را نیز می توان به پیروزی های شکوهمند تبدیل کرد. پیروزی هایی که تحمیل کنندگان را به قعر نیستی براند.

پیوند فاشیست های اوکراین با آمریکا تازگی ندارد. آمریکا از 1947، فاشیست های اوکراین را تحت حمایت مالی، تعلیماتی و تسلیحاتی خود قرار داده و از آنان برای خود یک ارتش نیابتی در اروپا ایجاد کرده است. ولی بعد از کودتای 2014 ، با بکار گماردن زلینسکی 2019 به عنوان رئیس جمهور اوکراین، سعی در پنهان کردن دولت و ارتش فاشیستی آزوف را در پس جهودیت او داشته است. این درویی و رفتار " دو ارزشی - دابل استاندارد " فقط برآیند توطئه بلند مدت آمریکا علیه روسیه بوده است. این دو رویی و توطئه نفرت مردم جهان را علیه آمریکا برانگیخته اند.  

حال زیر ساخت فاشیستی اوکراین بعد از 75 سال پیوند با آمریکا، اوامرآمریکا را اجرا می کند. از کشتار 15000 مردم دنباس گرفته تا اوکراینی هایی را که به عنوان سپر بلا مانع از خروج اشان شده اند.

وقتی زلینسکی تمام وعده های صلح قبل از انتخاباتی خود را نادیده می گیرد، و در نوسان است، محو تصمیمات بی پشتوانه داخلی، تحت  اوامر آمریکا عریان می گردد 

ما امروز شاهدیم که چگونه توافقنامه ها توسط آمریکا به باد استهزاء گرفته می شوند و با لغو آنان، یکی بعد از دیگری جهان به نا امنی جنگ های هسته ای کشانده می شوند.

ما شاهدیم که جنگ اوکراین دقیقا نتیجه نادیده گرفتن توافقنامه های 2014 و 2015 مینسک، و دیپلماسی خرد شده توسط دولت اوکراین به دستور آمریکا است. آمریکایی که تمام توافقنامه ها را، از برجام گرفته تا توافقنامه های مهم  دیگر چون محدودیت سلاح های میانبرد هسته ای با اتحاد جماهیر شوروی  را یک طرفه لغو کرده و از دیپلوماسی برای تعویق، و نه حل مسائل ، سوء استفاده می کند.

دولت اوکراین هرگز در وضعیتی نبوده ونیست که از خود جرات نقض توافقنامه ای را

داشته باشد. اغماض اوکراین فقط به دلیل فرمان آمریکا است.

سئوال این است: چطور فاشیست های ممالک دیگر اروپا از آمریکا روگردانند و در این میان فقط فاشیست های اوکراین گوش بفرمان آمریکا هستند؟! نقاب از چهرۀ کریه آمریکا، در اوکراین دریده شده است.

کیست که نداند جنگ، اهرم ویرانی، کشتارو غرق ملل در فقر است. وقتی قتل عام روس ها در دنباس بی وقفه ادامه دارد، وقتی توافقنامه ها نادیده گرفته می شوند آیا هدف از اعمال این این قهر مدام راه اندازی جنگ نیست؟! این جنگ از 1991 توسط آمریکا طرح ریزی شده است. روس ستیزی و نفرت پراکنی آمریکا، از فیلم های هالیوی اش گرفته تا اخبار ریز و درشت جعلی رسانه هایش، پرورش ارتش های نیابتی فاشیستی اش ، فقط با هدف ورود به سرزمین روسیه برنامه ریزی شده است.

آنانی که خود را ضد جنگ معرفی می کنند وخواهان ترک بدون قید و شرط روسیه از اوکراین هستند، با اغماض یک واقعیت محض، حمایت خود را از جنگ افروزان آمریکا عیان می کنند . چون جنگ از 24 فوریه 2022 با ورود ارتش روسیه به اوکراین شروع نشده است. این جنگ از 2008 شروع شده و بعد از آن دو توافقنامه 2014 و 2015 مینسک برای پایان دادن به جنگ، علیه دنباس نادیده گرفته شده است.  و 15000 نفر هم از مردم دنباس توسط ارتش فاشیستی آمریکا در اوکراین کشته شده اند. ورود روسیه به اوکراین در فوریه 2022 به در خواست دنباس صورت گرفته است. این جنگ از 1991 توسط آمریکا برنامه ریزی شده است. همطراز کردن آمریکا و روسیه، جانبداری محض از آمریکا است. دو راه در حل مسائل ملل موجود است.

دیپلوماسی و امضای توافقنامه ، یا جنگ . راه دیگری برای حل مشکل ملل موجود

 نمی باشد. آنانی که توافقنامه ها را محترم نمی شمارند، شعله های جنگ را بر می افروزند. محکوم کردن مظلوم بجای ظالم خیانت به انسانیت است.

از 2014 روسیه بارها اجرای توافقنامه ها را به کییف تذکر داده است. آیا کشتار 15000 نفر کافی نبوده؟ چشم بستن بروی جنایت های فاشیست های اوکراین بدور از انسانیت است. روسیه مجبور به دفاع مسلحانه از روس های اوکراین شده است. و مثل هر انسان با وجدانی در مقابل ظلم ایستاده. هر انسان با شرفی نیز چنین می کند. چشم بستن بر کشتار مردمان بی گناه شایسته هیچ انسانی نیست. و خروج بی قید و شرط روسیه از اوکراین ادامه همان ظلم بر مظلوم است. مقاومت در مقابل فتنه آمریکا اولین وظیفه تمام انسان هاست

سازمان ملل بلاخره از خواب زمستانی بیدار شده! و فعالیتش را شروع کرده است. سکوت اش در مقابل قتل عام مردم روس تبار دونتسک و لوهانسک توسط فاشیست های آمریکایی اوکراین ، با قطعنامه هایی در محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین شکسته شده است. ولی در محکوم کردن مسببین این تجاوز، که آمریکا و ناتو هستند همچنان ساکت است!

سکوت سازمان ملل از 2008 ، در برابر قتل عام 15000 نفری در دنباس محکوم است.

و اروپا مدام در دام حیله های آمریکا می افتد. راه نجات اروپا از شر آمریکا کدام است؟!

این همه ضدیت و ستیز علیه روسیه، فقط یک شاهراه تاریخی وپیروز منداه را در مقابل دولت روسیه باز می کنند. "لغو یک جانبه قرارد داد ننگین 1991 و احیاء مجدد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی"، در تطبیق کامل با مارکسیسم لنینیسم خالص.

بگذار امپر یالیست ها از نفرت بمیرند 

این حرکت، فرمان چرخش به طبقه کارگر جهان است. با احیاء اتحاد جماهیر شوروی، چپ جهان از نو جان می گیرد. و در گرفتن انتقام از آمریکای جنگ افروز بر می خیزد. انتخاب برنده در این جنگ، لغو توافقنامه ننگین 1991 است . مردم جهان با هیجان به خط الراس اوکراین می نگرند تا نعش پوسیده آمریکا را برای همیشه دفن کنند.

ای انسان هایی که امپریالیست ها و نوکرانشان شما را برده می خواهد. و هر روز با جنگ و ویروس و گرسنگی قصد جانتان را می کنند، تنها راه نجات ما، سوسیالیسم جهانی است. گزارش دردها درمان نیست. تنها راه درمان اتحاد ماست.  

متحد شویم. و بپا خیزیم. و این جهان امپر یالیستی را زیر و رو کنیم .امپریالیست ها و نوکرانشان باید تا برای همیشه دفن شوند.

نفرت امپر یالیست ها از روسها بخاطر انقلاب اکتبر است. 31 سال از فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذشته ولی هنوز زخمشان التیام نیافته است. پس تنها راه علاج بازگشت به سوسیالیسم ناب جهانی و دفن لاشۀ پوسیده امپریالیسم است.

 

به پیش ای زحمتکشان جهان

قیام جهانی علیه امپریالیسم و ناتو از خط الراس اوکراین شروع می شود

متحدا سوسیالیسم بی مرز جهان را پی ریزی کنیم

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power