Farah Notash

صدای پای برده داری نوین جهانی

پیش به سوی سوسیالیسم جهانی

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست            قدرت زنان          وین   04.17. 2020

 

حمله به انسان های بی فاع، شکنجه و خفه کردنشان با ویروس کرونا ، طبق برنامۀ از قبل تعین شده همچنان جاری است. اگر چه آغازگران این جنگ بیولوژیک جهانی علیه مردم بی دفاع جهان، سعی در انحراف اذهان و پنهان کردن جنایت بزرگ خود هستند، ولی انسان های هوشمند خوب می دانند که در بررسی یک واقعه نه فقط اسناد رویداد، بلکه سابقه و اهداف متهمین از یک سو، و سودی که از این رویداد نصیب آنان می شود  را نیز باید در نظر گرفت

اگر چه شیوع ویروس کرونا اواخر 2019 شروع شده است ولی اهدافی که برنامه ریزی و تولید آن را در بر می گیرد به سال های بسیار دور بر می گردد. و سابقۀ آمریکا بسیار اسف انگیز است.

از 1940 ، آمریکا دارای برنامۀ وسیع جنگ بیولوژیک بوده است. 

در 6 و 9 اوت 1945  بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ،

از ۱۹۹۹، آمریکا سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی "سی بی دبلیو" اش را علیه کشورهای فیلیپین، پورتوریکو، ویتنام، چین، کره شمالی، لائوس، کامبوج، کوبا، پناهندگان قایقی هائیتی، و همسایه خود کانادا، بکار برده است.

از شهروندان آمریکایی در هر مرحله به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرده است آمریکا بخاطر استفاده از ارتش های نیابتی خود، جهت پخش سلاح های شیمیایی و میکروبی، مانند آنچه که در عراق و سوریه اتفاق افتاد، نیز شناخته شده است.

از ۱۹۹۹، انتشار چندین ویروس مختلف ادامه داشته است، که تصور می‌شود اغلب آن‌ها دست‌ساز انسان  بوده اند.

 

مهمترین هدف ازاینهمه جنایت آمریکا، سلطه بر جهان و غنایم آن بوده است.

در1949 اولین نشست گروه بیلدربرگ با سران اکثر ممالک جهان در هتل بیلدربرگ آمستردام برگزار شده است.  کار این گروه که مغز متفکر آن، دولت در سایۀ آمریکا است هر دو سه سال یک بار، با تشکیل پنهانی و دادن دستور ها به سران ممالک و برنامه ریزی برای سلطه بر جهان ، همچنان جاری است. انتخاب روسای ممالک تحت سلطه، ورئیس جمهور آمریکا نیز از همین صافی دولت در سایۀ آمریکا می گذرد. کالج ها که تحت نفوذ مستقیم دولت در سایه است، رای نهایی رامی دهند!

ترامپ فاشیست برای انجام کار های کثیف انتخاب شده است. کار هایی که تا کنون هیچ رئیس جمهور آمریکا، اجرای آن را قبول نکرده است از این قرار اند:

لغو تمام قرار دادهای بین المللی

لغو قرار داد منع سلاح های کوتاه و میان برد هسته ای با روسیه،

لغو برجام ،

لغو قرار دادهای فلسطین و هموار کردن راه حکومت اسرائیل بر کل خاک فلسطین با پایتختی ارشلیم،

لغو قرار دادهای 1925 و 1974 بر منع تولید سلاح های بیولوژیک،

یکی از قوانین سلطگری صهیونیست ها، ماندن در تاریکی تا دقیقه ای که هیچ نیرویی و حیله ای نتواند زیر پایشاان را خالی کند است، حال یقینا وضع خود را محکم و مطمئن یافته اند که یکی بعد از دیگری، علنا اظهار نظر می کنند ؟

چند روز پیش هنری کیسینجر نظریه پر داز و از اعضای دولت در سایه آمریکا ، نجات سرمایه داری را مهمتر از نجات مردم اعلان کرده و واکسیناسیون جهانی را اجباری اعلام کرده است. و تهدید کرده که اگر کار ها به آرامی پیش نروند بر خورد نظامی خواهد شد. منظور او از کار ها چیست؟ آیا واکسن زدن اجباری ، نظامی خواهد شد!؟

 و نوع واکسنی که بیل گیتس،یکی دیگر از اعضای دولت در سایه  در صدد تهیه بیلیونی آن است  دارای نانو چیپ، نوعی شناسه هویتی و قلاده خواهد بود. و حتا تداخل در امر بود و نبود انسان می تواند در آن منظور شود. اسناد مکتوب از اهداف و تصمیمات موجود، حاوی آینده ای روشن برای انسان نیست. دانشمندانی از نقاط مختلف، تزریق واکسن ضد کرونا را غیر ضروری اعلان کرده اند. ولی از جهتی دیگر، نوکران صهیونیست ها هم اعلان کرده اند، 6 ماه دیگر حملۀ تازۀ ویروس کرونا شروع خواهد شد. و تا 4 سال آینده این  شرایط  ادامه خواهد داشت. و هیچ دارویی اثر بخش نخواهد بود.  مگر واکسن!

یا روشن این که، آنقدر ادامه خواهند داد تا مردم دنیا به ورود چیت نانو در بدن خود رضایت بدهند.

جنگ بیولوژیک با مردمی که مجهز به هیچ سلاحی نیستند آغاز شده است. و در کنار آن تحلیل قوای دولتها و فقیر تر شدن مردم جهان و ثروتمند تر شدن برخی دیگر در جریان است. و رویای تسخیر تن و جان مردم جهان با نانو چیت و تبدیل آنان به رباط ،عقیم سازی و صدور فرمان مرگ یا هر چیز دیگر، در حال تکوین است.

مسابقۀ سرنوشت ساز ساخت واکسن، با تأثیری نه کمتر از تاثیر بمب اتم نیز جاری است. اهداف عریان گروه بیلدر برگ، توسط هنری کیسنجر بیان شده است. " حفظ نظام سرمایه داری از حفظ زندگی مردم مهمتر است. " ولی آنچه که پیش روست دیگر نظام سر مایه داری نیست، نوعی نظام برده داری نوین است.

 شرکت آمازون 24 میلیار دلار ، فقط در ماه گذشته به ثروتش افزوده است. و این  در جایی است که تمام نهاد های بین المللی هشدار از آمار فزایندۀ گرسنگان جهان می دهند.

و این جهتی است که جهان به سوی آن رانده می شود.

در این مرحله، تنها پاد زهر این جنایت هولناک، انقلاب سوسیالیسم جهانی است.

این ویروس جز آنانی که در حیطۀ مورد نظر تزریق واکسن شده اند، همانطوریکه همه شاهد بودند، بلا استثنا به همه، منجمله هواداران سیاست های آمریکا نیزحمله ور شد. بنابراین وضعیت ناهنجار کنونی، اتحاد همه گان را علیه حامیان سرمایه داری در جهان طلب می کند. تشکیلات واحد مرکزی برای استقرار سوسیالیسم در هر کشوری از ضروری ترین اقدامات کنونی است. وقت 1 سال تا 1.5 سال تا آمادگی واکسن بسیار فشرده است. مرگ میلیارد ها انسان برنامه ریزی شده است.

سوسیالیسم جهانی …راه نجات انسان است

سکتاریسم …اهرم ضعف و شکست انسان است

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power