Farah Notash

به ملت و دولت آمریکا

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست          قدرت زنان          وین 18 سپتامبر 2018

این که در کشور سوریه که بماند و که برود، فقط به دولت سوریه مربوط است. نیروهای اشغال گر اسرائیل باید بلندی های جولان که بخشی از خاک سوریه است بعلاوۀ کل خاک فلسطین را تخلیه کرده و به کشور های خود یا آمریکا باز گردند. حملۀ مدام اسرائیل به سوریه با بهانۀ زدن نیروهای ایرانی و کمک به کلاه سفید های توطئه گر در ایجاد صحنه سازی حملۀ شیمیایی در ادلب و کمک های بیشمار در ایجاد داعش و رساندن تسلیحات به داعش، به غیر از ظلم مدام و بی حساب به مردم مظلوم فلسطین، هرگز از دید جهانیان پنهان نمانده است. میزان نفرت مردم جهان از اسرائیل به حد فوران رسیده است.

آیا این همه را، رژیم صهیونیستی آمریکا، که در حال فشار دائم به ترامپ برای اجرای مقاصد ضد انسانی اش، از قبیل انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به ارشلیم و یا تأیید مسخرۀ کشور جهود در خاک به ناروا اشغال شدۀ فلسطین است نمی بیند؟ 

این همه نفرت را ولی، اگر رژیم صهیونیستی آمریکا نمی بیند جهودان اسرائیل می بینند. آنان در حال ترک خاک فلسطین هستند . و هیچ فریبی، چون کشور تمام جهود و انتقال سفارت آمریکا، دیگر نمی تواند آنان را برای مطامع استعماری صهیونیست های آمریکا در خاک فلسطین نگه دارد.

مرگ بر طراحان صهیونیستی خلافت شام و عراق

مرگ بر تمام آنانی که بقای خود را در نابودی ملل می بینند.

جاودان باد یاد و خاطرۀ جان بازان هواپیمای ایل 20 روسیه وتمام مبارزانی 

که علیه طرح نفرت انگیز و ارتجایی صهیونیست های آمریکایی و اسرائیلی 

در سوریه وعراق جنگیدند .

پیروزی از آن ملل ستمدیدۀ خاورمیانه است.

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power