Farah Notash

ترامپ ... یک پیروزی برای %99

و آغاز دورۀ جدیدی در سیاست جهانی

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان          وین 12 نوامبر  2016

 

تنها ستاره های سرخ نیستند که علیه امپریالیسم مبارزه می کنند. اگر با دقت نگاه کنیم در خواهیم یافت که بخش های دیگر 99% اند که در نقاط مختلف جهان، سینه به سینۀ امپریالیسم

می جنگند تا سرخ های پراکنده. از این روست که شناخت و تشخیص لایه های مختلف طبقات و قشر های 99% لازم می شود.

لایۀ تحتانی 99% همیشه طبقۀ کارگر است ، با انسانی ترین دیدگاه به جامعه، علیه نژادپرستی، خواهان حقوق اجتماعی مساوی برای همه، زن و مرد و بچه از تمام نژادها، خواهان صلح و حافظ محیط زیست.

ایدوئولوژی آن مارکسیسم لنینیسم ، شناخته شده در تمام جهان است. دارای پیشرفته ترین دیدگاه ها و بالنده است. 

لیک امروز در مبارزۀ 99% علیه امپریالیسم ، در فوقانی ترین بخش آن، طبقۀ بورژوا متشکل از لیبرال ها و انواع ناسیونالیست ها قرار دارند که نزدیک ترین قشر به امپریالیست ها هستند. از این رو دارای ویژگی های مشابه به آنان اند. بعضی از آنان چون امپریالیست ها نژاد پرستند واکثرا زنان را وسیلۀ خوش گذرانی می بینند. چه انتظار می توان داشت، آنان معتقد به سرمایه داری هستند. و محور اصلی دیدگاه سرمایه داری همه گونه تبعیض است . ولی با این همه آنان بخشی از 99% اند و مشخصات سوسیالیسم وکمونیسم را نمی توان از دیدگاه سرمایه داری داشت.

در دموکراسی یه بورژوازی ، کارل پوپر، انتخابات را بجای انقلاب ارائه می دهد. و شانس موفقییت برای بخش هایی است که دارای تشکیلات منظم ترو قوی تری هستند. نمی توان منتظر معجزه شد. مادامیکه چپ ها پراکنده اند امکان موفقییت ندارند.( مهمترین راه وحدت آنان زدودن وابستگان به صهیونیسم و امپریالیسم از صفوف خود است).

حال این بالاترین لایۀ 99% موفق شده است تا تقریبا 60 میلیون رأی از مردم جمع کند . اگر چه ایدال نیست ولی یک پیروزی برای 99% علیه امپریالیسم است.  

آغاز یک پایان است. پایان نئولیبرالیسم ، پایان جهانی کردنش، پایان تئوری کمربند سبز به دور زمین و تمام انواع جنبش های اسلامیستی و حکومتی اش. با محدود شدن سلطۀ بانک ها و صهیونیست ها.  

آنچه که در هیاهوی اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاملا در سکوت و سایه مانده است ، تعداد افراد طرد کنندۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

آمریکا با جمعیت 325 میلیون نفرجمعییت  در 8 نوامبر 2016 انتخابات خود را آغاز کرد.

219 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی بوده اند. که تنها 119 میلیون  نفر رأی داده اند.

یعنی 100 میلیون نفر انتخابات را تحریم کرده اند.

هیلاری کلینتون نمایندۀ 1% ، در سخنرانی های انتخاباتی هدف خود را مبنی بر ایجاد  « منطقۀ  پرواز ممنوع  در سوریه » در ریاست جمهوری خود ابراز کرد. این اعلان جنگ غیر مستقیم به روسیه و آغاز جنگ جهانی سوم بود. روسیه با دعوت بشار اسد  در بمباران مناطق تحت اشغال اسلامیست های آمریکایی بوده است. واین تصمیم هیلاری حمایت از داعش ساخت آمریکا بود. این خطر  بزرگ، با آراء 99%  به ترامپ پیشگیری شد . و می تواند این، مهمترین دستاورد انتخابات باشد.

در این زمانه که همه روابط مکرر و آزاد دارند ، تمرکز بر روابط جنسی افراد یا سخنانی در آن مورد ، صرفا برای در سایه قرار دادن دیدگاه های سیاسی کاندید های انتخاباتی است.

نه... آقای رابرت دنیرو، اجازه دهید بر یک نقطه تأکید نکنیم والا خط را گم خواهیم کرد.

هیلاری کلینتون مثل مارگارت تاچر، جنگ افروز است. او خدمتکار راستین صهیونیست امپریالیستها است . اینان باعث خفت زنان اند . زیرا مردم از زنان، عشق به کودکان و حمایت از آنان را انتظار دارند.  بهمین دلیل آنان را حامیان صلح می دانند. شرم بر جنگ افروزان آمریکا. بیشتر از 6 میلیون کودک سوریه ای آیندۀ خود را از دست داده اند. و حال آنکه خود هیلاری نیز به اصطلاح یک مادر است !

او در خاطراتش اقرار کرده که بنا به پیشنهاد او بیل کلینتون  یوگوسلاوی سابق را بمباران کرده است. و افتخار می کند که مردم بی گناه به درخواست او بمباران شده اند. نه ... او یک زن نیست. او مجرمی است که باید در دادگاه بین المللی برای اعمال شیطانی ترین سیاست خارجی آمریکا محاکمه و تنبیه شود .

هالیوود با چشمان بسته، به عنوان ماشین تبلیغاتی امپریالیسم به دموکرات ها رای می دهد. و اینجا

در اروپا مردم مجبورند ثمرۀ تخم بدبختی هایی را که آمریکا در خاور میانه و آفریقا کاشته جمع  کنند. جمع کردن جسد بجای ماهی از دریا. در جایی که آمریکا از محل فاجعه دور است و مرز هایش همواره برای پناهندگان بسته.

صادقانه بگویم، شما باید از ذکر ملیت خود ننگ داشته وشرم کنید، چرا که از جنگ جهانی دوم بودجۀ کشورتان از طریق قتل مردم جهان و غارت اموالشان تأمین می شود.

و هالیوود به عنوان ماشین شستشوی مغزی، مدام در تولید فیلم هایی است که سیاست تجاوزکارانۀ آمریکا را توجیه می کنند و نقش سوپر من شکست ناپذیر را به امپریالیسم آمریکا می دهد. و برای راهت تر بخورد توده های مردم دادن آن مفاهیم، در فیلم ها به سوء استفادۀ دائم  از زنان هنرپیشه چون فیلم های پورنو مشغول است. و دنیا را با این فیلم های انباشته از روابط جنسی در مقابل تلویزیون آرام می نشاند تا آمریکا بتواند به تجاوزهایش در پناه آن ادامه دهد. هالیوود به این هیولای فرتوت امکان زندگی می دهد. بدون مباهات در بیان، هنرپیشه های زن پیوسته در اکثر فیلم ها مورد سوء استفادۀ جنسی در مقابل دوربین قرار می گیرند. احترامی برای زنان توسط امپریالیست آمریکا در هالیوود وجود ندارد.

گواه بر این واقعیت ، هنرپیشه های زن در سنین 40 تا 45 سالگی خارج از رده محسوب می شوند. اگر این ها سوء استفاده، تبعیض جنسیتی و تحقیر نیست پس چیست؟ هالیوودی که شما به آن افتخار می کنید لجنزار متعفن امپریالیسم رو به موت است. و هیچ متاعی برای افتخار، شرف ، فرهنگ و انسانیت ندارد.

هالیوود از هیلاری حمایت کرد تا بیاید و دستورات امپریالیست ها را اجرا کند و بقیه کشتار اوباما را ادامه دهد. یک قاتل ، قاتل است . فرقی نمی کند که زن است یا مرد. و آراء زنان به هیلاری، مطمئنن، رأی به مونث بودن اوست و نه به انسانیت اش.

60 میلیون رأی ترامپ بعلاوۀ 100 میلیون تحریم انتخابات ، می شود 160 میلیون نفر ضد امپریالیست در آمریکا طبق آمار رسمی هست. . و این رقم به غیر از 100 میلیونی است که حق رأی نداشتند این ها حقایق غیر قابل کتمان اند. آیا هرگز از خود پرسیده اید که چرا اوباما با 188 هزار دلار در ماه باز نشسته می شود ولی آفریقایی های دیگر راهت در خیابان های آمریکا کشته می شوند و مجرمین هرگز تنبیه نمی شوند؟

چون اوباما نوکر واقعی امپریالیسم نژاد پرست است.

اما هدف های مثبت ترامپ کدامند؟

ترجیح بشار اسد به اوباما و هیلاری کلینتون ، دوستی با کشورها، با تاکید بر روسیه، عدم دخالت در تغییر رژیم ها،افشا کردن سعودی ها، منهدم کردن انواع اسلامیست های ساختۀ هیلاری و اوباما،و ده ها نکات مثبت دیگر چون بیمۀ ملی در آمریکا.

 او باید شرایط جنگ در سوریه ، عراق،  افغانستان، یمن و افریقا را تغییر دهد و سربازان آمریکایی را به خانه بر گرداند. این انتظار جهان از اوست. ولی برای انجام این مهم، خطر ترور او توسط سیا وجود دارد. کلید کلیه ماشین های مسلح امریکا ( پنتاگون، ناتو، سیا، اف بی آی، و پلیس ) در دست حاکمیت صهیونیست آمریکاست. او راه بسیار مشکلی در پیش دارد. و از طرف دیگر به تظاهر کننده های متشکل هیلاری در خیابان های آمریکا نگاه کنید. آیا آنها به سرنوشت حامیان دوست هیلاری ( مرسی) در میدان اربعه  قاهره دچار خواهند شد ؟(میدانی که در آنجا تظاهر کنندگانی که بعد از 4 ماه بی اعتنایی به هشدار های دولت، به رگبار بسته شدند.)

آیا نژاد پرستی بد است ؟ پس در احزاب سوسیالیست و کومونیست بدون وابستگی به امپریالیسم و صهیونیسم متشکل شوید.( صهیونیسم نیز نژاد پرست است).

دو گلوله ای که به طرف اوباما در آخرین روزهای اولین انتخابش، قبل از دادن جایزۀ صلح نوبل به او، شلیک شد ، صدایش پیچید ولی شلیک کننده هرگز دستگیر نشد. محض یاد آوری بود که ترور هنوز اهرم حاکمیت آمریکا برای خاموش کردن رئیس جمهور های خود رأی آمریکا است.

در روزی که ترامپ انتخاب شد، واکنش دبیر کل ناتو :

رویتر گزارش می دهد،" ینیس استولتنبرگ از بروکسل: ضمانت امنیتی ناتو برای اعضاء، یک تعهد است. فرمانی مطلق و بدون هیچ شرطی."

معنای آن این است که در اینجا ترامپ هیچ کاره است.  در جایی که او و ناتو باهم، باید باز نشسته شوند. واو باید اوکراین را تخلیه کرده و تمام تسلیحات اتمی را که برای محاصرۀ روسیه در کشور های همجوار مستقر کرده جمع کرده و برود. سازمان تروریستی اتلانتیک شمالی( ناتو) ، در سال 1949 توسط آمریکا برای اهداف تجاوزگرانه و غارتگرانۀ آمریکا ایجاد شده است. از آن تاریخ هرگز اروپا و آمریکا مورد هجوم هیچ کشوری قرار نگرفته اند. ولی این ناتو بوده که همواره به دیگر ممالک حمله کرده و غنائم را غارت کرده است.  حال زمان تخته کردن ناتو فرا رسیده است و اروپا ارتش مستقل خود را خواهد داشت.

ترامپ در سخنرانی های خود ابراز کرد که پیمان نامۀ برجام را پاره خواهد کرد. بسیار عالی است. او باید این کار را انجام دهد. چون این عهد نامه چیزی جز خفت برای ملت ایران نبوده است. ولی بجای پیمان نامۀ مجدد با ایران، مردم جهان انتظار خلع سلاح هسته ای عمومی را از او دارند.

آزادی برای قهرمانان 99%

جولیان آنسانژ            ادوارد اسنودن        بردلی-چلسی مننینگ

جهان هرگز نه هولوکوست را فراموش خواهد کرد و نه فلسطین را

پیروزی باد طبقۀ پایه در 99%

بیایید همه برای فراموش شده ها قیام کنیم

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

    Women’s Power