Farah Notash

زنده باد جولیان آسانژ

برای شرافت ... برخیزید

برای انسانیت برخیزید

از جولیان آسانژ حمایت کنید

و از عشق او به تمام انسان ها

حمایت کنید

او را دستگیر کرده اند

زیرا او ...

 جنایتهای جنگی آمریکا را

در ویکی لیکس اش ... افشا کرده است

مرگ بر آمریکا ...

و مرگ بر نوکران آمریکا

نوکرانی چون ... لنین مورنو

" بزرگترین خائن ...در تاریخ اکوآدور

و در تمام آمریکای جنوبی"

همانطوریکه رافائلو کورآ

پرزیدنت پیشین اکوادرو...

می گوید

 

فرح نوتاش

 

 

وین 11 آپریل 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com